Slavonska Avenija 52
10000 ZAGREB


tel:
00 385 1 2498 217
00 385 1 2498 218

tel/fax:
00 385 1 2404 276

OIB: 08194950954
Žiro račun: 2402006-1100039241
IBAN: HR0324020061100039241
SWIFT/BIC: ESBCHHR22

Poslovna banka:
Erste&Steiermarkische bank d.d.
Zagreb

Za sporove nadležan Trgovački sud Zagreb

Iznos temeljnog kapitala:
32100,00 Kn uplaćen u cijelosti

Naša tvrtka član je Udruženja međunarodnih otpremnika Hrvatske
©pedicija je osnovana 1993. godine.

Osnovne djelatnosti naše tvrtke su :

  • međunarodno otpremništvo
  • carinsko zastupanje (carinjenje robe)
  • skladištenje robe

Prisutni smo u svim postupcima i radnjama na savjetodavan i logistički pristup u skladu sa carinskim, trgovačkim, deviznim i općim zakonima i propisima.

Suočeni sa stalnim potrebama prilagođavanja i unapređivanja poslovanja u carinskom i trgovačkom zakonodavstvu te prihvaćanju europskih integracija u praktičnoj primjeni,
pooštrenoj tržišnoj ekonomiji nalazimo kvalitetna rješenja te individualan pristup svakoj
problematici pojedinog komitenta.
Redoviti smo sudionici u nizu seminara i radionica u organizaciji Carinske uprave RH Carinarnice Zagreb, TEB-a i RRF-a.

Bez redovitog praćenja i ažuriranja informacija preko stručne literature (Carinski vjesnik, časopis RRF, Narodne novine, Bilten Carinske uprave...) nije moguće pružiti kvalitetne informacije niti obaviti potrebne radnje i postupke kvalitetnog carinjenja robe.

Aktivni smo u poticanju rada sportskih klubova i raznih udruga.

Našu postojanost, uspješnost i motiviranost jamči više od stotinu velikih i srednjih firmi i obrtnika.