Slavonska Avenija 52
10000 ZAGREB


tel:
00 385 1 2498 217
00 385 1 2498 218

tel/fax:
00 385 1 2404 276

OIB: 08194950954
Žiro račun: 2402006-1100039241
IBAN: HR0324020061100039241
SWIFT/BIC: ESBCHHR22

Poslovna banka:
Erste&Steiermarkische bank d.d.
Zagreb

Za sporove nadležan Trgovački sud Zagreb

Iznos temeljnog kapitala:
32100,00 Kn uplaćen u cijelosti

U sklopu međunarodnog otpremništva obavljamo usluge carinskog posredništva i zastupanja.

U razmjeni roba nudimo sljedeće usluge vanjskotrgovinskog prometa:

  • otprema robe iz vlastite u strane zemlje (izvozno carinjenje)
  • doprema robe iz stranih u vlastitu zemlju (uvozno carinjenje)
  • provoz robe između stranih preko vlastite zemlje (provoz ili tranzit)
  • ostali poslovi i radnje u vezi sa otpremom, dopremom, provozom i skladištenjem robe
  • prema vrsti robe pružamo usluge prijavljivanja i ishođenja uvjerenja nadležnim državnim službama za koje treba uvjerenje o sanitarnoj ispravnosti, tržišno uvjerenje o kakvoći robe ili fitopatološki certifikat

Usluge carinjenja robe i zastupanja obavljamo na svim ispostavama u sklopu Carinarnice Zagreb.

U poslovanju se pridržavamo Općih uvjeta poslovanja međunarodnih otpremnika Hrvatske.