Slavonska Avenija 52
10000 ZAGREB


tel:
00 385 1 2498 217
00 385 1 2498 218

tel/fax:
00 385 1 2404 276

OIB: 08194950954
Žiro račun: 2402006-1100039241
IBAN: HR0324020061100039241
SWIFT/BIC: ESBCHHR22

Poslovna banka:
Erste&Steiermarkische bank d.d.
Zagreb

Za sporove nadležan Trgovački sud Zagreb

Iznos temeljnog kapitala:
32100,00 Kn uplaćen u cijelosti

Nalazimo se u ZAGREBU, u Slavonska Avenija 52.
Klikom na "Prikaz veće karte" otvorit će Vam se prozor sa većom kartom


Prikaz veće karte
Pogledajte uvećani prikaz karte