Slavonska Avenija 52
10000 ZAGREB


tel:
00 385 1 2498 217
00 385 1 2498 218

tel/fax:
00 385 1 2404 276

OIB: 08194950954
Žiro račun: 2402006-1100039241
IBAN: HR0324020061100039241
SWIFT/BIC: ESBCHHR22

Poslovna banka:
Erste&Steiermarkische bank d.d.
Zagreb

Za sporove nadležan Trgovački sud Zagreb

Iznos temeljnog kapitala:
32100,00 Kn uplaćen u cijelosti

Slobodno nas posjetite na našoj adresi:

Slavonska Avenija 52
10000 ZAGREB

 

Ili nas kontaktirajte telefonom ili e-mailom:

tel:
00 385 1 2498 217
00 385 1 2498 218

tel/fax:
00 385 1 2404 276

e-mail:
zg-tornado@zg-tornado.hr
zg-tornado@zg.t-com.hr